Zálohování dat

Práce s Nero BackItUp 2 je velmi snadná především díky průvodci, který Vás provede celým procesem zálohováním
dat. Navíc se zobrazuje nápověda pro tlačítka – stačí nad vybraným chvíli podržet kurzor myši. Data můžete zálohovat na
disk (CD, DVD), vnitřní pevný disk, přenosný pevný disk, USB nebo Firewire drive, síť (LAN), Image recorder nebo FTP.
Pokud je velikost dat větší než kapacita disku, program automaticky rozloží vypalování na více disků. Pokud potřebujete
pravidelně zálohovat data, můžete nastavit automatické zálohování, které běží na pozadí a nemusíte se o něj víc starat
– nutností je jen zapnuté PC a dostatek volné paměti na cílové jednotce. Při obnovování dat můžete zvolit způsob
jakým se mají nahrazovat stejnojmenné soubory – například nikdy takové nenahrazovat, nebo si vyžádat dotazování u
každého takového souboru. Nero BackItUp 2 Vám nabízí také kalendář zálohování, kde rychle a pohodlně naleznete,
kdy a jaké soubory byly zálohovány. Informace o zálohování jsou uloženy ve speciální složce, takže nemusíte např.
vkládat jeden disk za druhým do mechaniky pokud chcete najít konkrétní soubor. Jednoduše jej vyhledáte v informační
složce a teprve poté vložíte správný disk.
 
Záloha souborů
1. Po otevření Nero BackItUp vyberte průvodce pro vytvoření zálohy souborů.
2. Klikněte na Další.
3. Vyberte zdroj zálohy. Pokud ještě nebyla vytvořena žádná záloha vyberte možnost Zvolit soubory a složky.
Jestliže chcete použít vytvořenou zálohu, označte Použít vytvořenou zálohu a poté ji najděte pomocí
průzkumníka po kliknutí na
59
4. Označte soubory, které si přejete zálohovat.
5. Zvolte cíl zálohy. Pokud chcete zálohu vypálit na CD/DVD, zvolte jako zdroj vypalovačku.
6. Zvolte si typ zálohy. Pro informace o jednotlivých typech klikněte na Informace...
7. Napište název zálohy a pokud chcete k záloze připsat nějakou poznámku, klikněte na Přidat poznámku...
Poznámka bude uvedena ve vlastnostech zálohy. Pokud kliknete na Více, zobrazí se další možnosti nastavení
zálohy.
8. Před dokončením zálohy se zobrazí dialogové okno s informacemi o záloze. Pokud chcete něco změnit,
klikněte na Zpět, pokud chcete dokončit zálohu, klikněte na Záloha. Jestliže chcete celou úlohu zrušit, klikněte
na Storno.
9. Pokud je záloha větší než zvolený disk, požádá program automaticky o vložení nového disku a v záloze bude
pokračovat.
60
10. Po ukončení zálohování vyberte akci, kterou chcete pokračovat – vytvořit stejnou zálohu ještě jednou, vytvořit
novou zálohu... nebo klikněte na Dokončit pro ukončení práce.
 
Záloha disku
1. Po otevření Nero BackItUp vyberte průvodce pro vytvoření zálohy disku.
2. Klikněte na Další.
3. Zvolte jestli chcete zálohovat celý disk nebo jenom jeho část (oddíl).
61
4. Zvolte cíl a typ zálohy, její název a případně připište poznámku. Pokud kliknete na Více, zobrazí se další
možnosti nastavení zálohy.
5. Před dokončením zálohy se zobrazí dialogové okno s informacemi o záloze. Pokud chcete něco změnit,
klikněte na Zpět, pokud chcete dokončit zálohu, klikněte na Záloha. Jestliže chcete celou úlohu zrušit, klikněte
na Storno.
6. Po ukončení zálohování vyberte akci, kterou chcete pokračovat – vytvořit stejnou zálohu ještě jednou, vytvořit
novou zálohu... nebo klikněte na Dokončit pro ukončení práce.
 
Obnovení
Obnovení zálohy
1. Po otevření Nero BackItUp vyberte průvodce pro obnovení ze zálohy.
62
2. Klikněte na Další.
3. Klikněte na – zobrazí se seznam provedených záloh. V seznamu vyberte tu, kterou chcete obnovit. Pokud
v seznamu není Vámi požadovaná záloha, vyhledejte ji pomocí průzkumníka po kliknutí na .
4. Vyberte kam chcete zálohu obnovit.
5. Pokud chcete z celé zálohy obnovit jen některé položky, vyberte typ zobrazení se všemi soubory a označte jen
požadované položky.
63
6. Zobrazí se dialogové okno s informacemi o obnovení, pokud chcete pokračovat klikněte na Obnovit.
7. Po obnovení vyberte akci, kterou chcete pokračovat – obnovit stejnou zálohu znovu, začít s obnovení nové
zálohy nebo klikněte na Dokončit pro ukončení práce.
Pokud byla záloha uložena na CD/DVD, vložte disk do mechaniky, po zobrazení obsahu disku otevřete zálohu. Otevře
se automaticky Nero BackItUp - klikněte na možnost Zahájit obnovování.
 
Obnovení ovladače
Pro obnovení ovladače nebo jeho části potřebujete jednak bootovací CD a také zálohu ovladače, který chcete obnovit
(na pevném disku, CD).
1. Vložte bootovací CD (vytvořené například pomocí Nero BackItUp) do mechaniky Vašeho počítače. Pokud je
to nutné, změňte startovací frekvenci tak, aby počítač startoval z ovladače instalovaného na pevném disku.
2. Zapněte počítač - bootovací disk vložený v mechanice počítač nastartuje. Pozorně sledujte zařízení nalezená
během startování a ujistěte se, že byly nalezena všechna.
64
3. pokud byly nalezeny všechny nainstalované ovladače, vyberte Next a stiskněte Enter. Pokud nebyla nalezena
všechna zařízení, vyberte Rescan Devices.
4. Pokud se zobrazí nalezená záloha, vyberte Next. Pokud nebyla záloha nalezena automaticky, vyhledejte ji
ručně pomocí šipek .
5. Pokud je záloha zabezpečena heslem, zadejte jej a vyberte Next.
6. Vyberte místo, kam byla záloha uložena a vyberte Next.
7. Proces obnovení nenávratně zničí všechna data na vybrané lokaci. Pokud chcete pokračovat, vyberte Yes.
65
8. MBR (Master Boot Record) je potřeba pokud byl například zálohován operační systém (tedy aktivní část
pevného disku).
9. Vyberte čemu má být přizpůsobena velikost – zdroji nebo cíli a vyberte Next.
10. Spustí se proces obnovování – jeho průběh můžete sledovat na monitoru.
11. Po obnovení vyberte pomocí šipek následující akci a vyberte Finish pro dokončení práce.
66
Úlohy pro zálohování dat
Vytvoření úlohy
1. Po otevření Nero BackItUp vyberte průvodce pro vytvoření úlohy zálohování.
2. Klikněte na Další.
3. Vyberte, jestli chcete vytvořit úkol pro soubory / složky nebo pro již vytvořenou zálohu. Pokud vyberete první
možnost, vyberte v následujícím dialogovém okně, které soubory chcete zálohovat.
67
4. Zvolte cíl a typ zálohy, její název a případně připište poznámku. Pokud kliknete na Více, zobrazí se další
možnosti nastavení zálohy.
5. Zadejte název úlohy, typ a zahájení úlohy.
6. Před dokončením se zobrazí dialogové okno s informacemi o záloze a úloze. Pokud chcete něco změnit,
klikněte na Zpět, pokud jste spokojeni, klikněte na Dokončit. Jestliže chcete celou úlohu zrušit, klikněte na
Storno.
7. Po dokončení nastavení úlohy vyberte akci, kterou chcete pokračovat – vytvořit stejnou úlohu ještě jednou,
vytvořit novou úlohu... nebo klikněte na Dokončit pro ukončení práce.
68
Editace úlohy
1. Otevřete úvodní stranu Nero BackItUp kliknutím na .
2. Klikněte na úlohu, kterou chcete změnit pravým tlačítkem myši a vyberte Vlastnosti.
3. V první záložce opravte nastavení úlohy, ve druhé nastavení zálohy a ve třetí můžete změnit zdroj zálohy.
4. Pro potvrzení změn klikněte na OK.
Pokud chcete úlohu zcela odstranit, klikněte na ni pravým tlačítkem myši a vyberte Smazat úlohu.
69
Spuštění úlohy
Ujistěte se, že bylo do mechaniky vloženo CD/DVD, pokud jste nastavili zálohování vypálením na disk. Jestliže jste jako
cíl zálohy zvolili FTP server, zkontrolujte připojení k internetu.
1. Zapněte počítač. Podle toho jestli bylo nastaveno spuštění zálohování až po zadání hesla a ověření uživatele,
zobrazí se dialogové okno. Pokud tento požadavek nebyl nastaven spustí se zálohování hned po zapnutí
PC.
2. Po dokončení zálohování klikněte na OK a pro zavření informačního okna klikněte na Dokončit.
 
Kontrola záloh
Pokud máte nějakou vytvořenou zálohu a nevíte jak moc je aktuální, můžete provést její kontrolu.
1. Po otevření Nero BackItUp vyberte průvodce pro vytvoření úlohy zálohování.
2. Klikněte na Další.
3. Kliknutím na vyberte zálohu, kterou chcete zkontrolovat a zvolte možnosti kontroly. CRF vyberte pokud
chcete zkontrolovat rozdíly ve zdrojovém souboru a vytvořené záloze (například je-li staršího data a dá se
předpokládat, že ve zdrojovém souboru byly provedeny změny). Pokud vyberete kontrolu podle obsahu,
zkontrolujete jestli je zdrojová složka po obsahové stránce shodná s vytvořenou zálohou. Poslední možnost
vyberte, pokud chcete zjistit změny provedené v záloze – datum vytvoření se poté změní na datum, kdy byla
provedena kontrola.
70
4. Zobrazí se informace o kontrole zálohy.
5. Po ukončení kontroly vyberte akci, kterou chcete pokračovat – zkontrolovat stejnou úlohu ještě jednou,
zkontrolovat novou úlohu... nebo klikněte na Dokončit pro ukončení práce.
 
Kalendář
1. Otevřete úvodní stranu Nero BackItUp – – otevře se kalendář, kde můžete najít všechny zálohy a
úlohy podle toho kdy byly vytvořeny nebo na kdy jsou plánovány.
2. přímo z kalendáře můžete zahájit vytvoření nové úlohy kliknutím na Přidat úlohu. Pokud je označena nějaká
záloha, můžete ji obnovit kliknutím na Zahájit obnovování.
3. Pokud kliknete na úlohu pravým tlačítkem myši, můžete provádět různé akce – okamžité zahájení úlohy,
smazání úlohy, změnit její vlastnosti... Pokud kliknete na zálohu pravým tlačítkem myši, můžete upravit
například typ zálohy, smazat ji apod.
71
Doplňkové funkce
Vytvoření bootovacího CD
1. Vyberte Nástroje Vytvořit spouštěcí disk.
2. Zvolte mechaniku pokud jich máte k dispozici víc a typ disku. Klikněte na Vytvořit.
Vymazat přepisovatelný disk
1. Vyberte Nástroje Vymazat přepisovatelný disk.
2. Zvolte mechaniku, ve které je vložen disk a způsob smazání. Klikněte na Vymazat.
72
Aktualizace antivirového programu
Doporučujeme provádět aktualizaci antivirového programu pravidelně. Program Vám zaručí, že nebudou zálohována
data, která obsahují virovou infekci.
1. Vyberte Nápověda Aktualizovat antivirový program...
2. Připojte se k internetu a klikněte na OK.
3. Začne připojování k serveru FTP av.nero.com. Následujte instrukce, které Vás provedou aktualizací.
Vytvoření obalů a etiket
Zapněte Nero Cover Designer, ve kterém můžete vytvořit obaly a etikety.
Obal vytisknete pokud vyberete : Soubor Tisk obalu disku.
Nastavení
Nastavení pro pokročilé uživatele naleznete Soubor Předvolby.
Můžete zde například vytvořit filtry souborů, nastavit vlastnosti
protokolů, úloh a záloh.
 

 

 
  © PS Media s.r.o.  -