Vytvoření vlastního CD

Vytvoření vlastního CD
1. Po otevření Nero SoundTrax si vyberte šablonu, podle které chcete pracovat. Pokud chcete vytvořit zvukovou
nahrávku o jedné stopě vyberte Smíchat projekt CD, pokud chcete vytvořit CD s více stopami, vyberte Vícestopý
stereoprojekt nebo projekty se specifickým zvukem (5.1, 7.1).
2. Vložte do projektu zvukové soubory: Vložit Zvukové soubory ...
107
3. Pokud chcete vložit zvukové efekty nebo vylepšení, vyberte: Vložit Efekt do. Klikněte na Přidat a vyberte
efekt nebo vylepšení, které chcete použít.
4. Jednotlivé klipy můžete vzájemně překrývat, pracujete-li ve vícestopém projektu, přehrávat nebo mazat. Pro
přehrávání klikněte na , stav přehrávání a jeho ovládání vidíte v horní části okna. Pokud chcete přehrát jen
jednu z vložených stop, klikněte na na levé straně od grafického znázornění hudby. Pro přesnou práci se
zvukem můžete spustit Nero Wave Editor v nabídce pravého tlačítka myši.
108
5. Prolnutí jednotlivých skladeb můžete v jednostopém projektu nastavit přímo při importu nebo jej vytvořit
přitažením skladeb k sobě a kliknutím pravým tlačítkem myši na místo prolínání.
6. Nakonec buď uložte svůj projekt nebo jej převeďte do zvukového souboru: Soubor Exportovat do zvukového
souboru.
Nahrávání
1. Pro nahrávání zvuku klikněte na .
2. Zvolte cílový soubor a rozlišení, klikněte na OK.
3. Zvolte vstup zvuku a klikněte na . Pro zastavení nahrávání klikněte na .
4. Klikněte na Zachovat a nahrávka se zobrazí v grafické podobě.
109
Nahrávání zvuku z LP desek a kazet
1. Po spuštění Nero SoundTrax vyberte Průvodce.
2. Zvolte zdroj zvuku a spusťte nahrávání kliknutím na . Klikněte na Další.
3. Zvolte maximální hladinu hluku v pauzách mezi stopami a také minimální délku pauz. Klikněte na Najít pro
vyhledání nahrávek se stanovenými parametry. Klikněte na Další.
4. Zvolte míru redukce zvuku a pokud si chcete nahrávku poslechnout, klikněte na Náhled. Klikněte na Další.
5. Zvolte následující akci a klikněte na Dokončit.
6. Nahrávka se zobrazí v grafické podobě.
 

 

 
  © PS Media s.r.o.  -