Práce s audio soubory

Načtení a přehrávání
1. Po otevření Nero Wave Editor 3 vyberte Soubor Otevřít.
2. Vyberte audio záznam, se kterým chcete pracovat a klikněte na Otevřít. Soubor se otevře v programu a graficky
se zobrazí.
3. Pokud chcete změnit typ grafického zobrazení, vyberte Zobrazit Zobrazení zvuku / Spektogram / Zobrazení
vlnek.
98
4. Pro přehrávání zvukového záznamu použijte panel v levém dolním rohu.
Reproduktory
Hlasitost
Vyvážení reproduktorů
Spustit přehrávání skladby
Spustit přehrávání všech skladeb
Opakovat
Pozastavit přehrávání
Zastavit přehrávání
Nahrávat (REC)
Přiblížení / oddálení
Pokud je zobrazena vertikální linka, můžete použít vertikální přiblížení. Na horní liště vyberte procento přiblížení.
Díky horizontálnímu přiblížení nebo oddálení si můžete udělat přehled o vzhledu celé skladby. Vyberte Zobrazit
Zvětšit / Zmenšit nebo použijte .
99
Výběr úseku
Klikněte myší na místo v grafickém zobrazení skladby, kde má vybraný úsek začínat. Nepouštějte myš a tahem vyberte
celý požadovaný úsek. Pusťte tlačítko myši – vybraný úsek se zobrazí zvýrazněný. Přesné časové vymezení vybraného
úseku se zobrazí v dolní části okna. Pro zrušení výběru klikněte myší do černé nebo šedé plochy mimo označený
úsek.
Pro uložení vybraného úseku vyberte Úpravy Zkopírovat do souboru... vyberte v jakém formátu chcete zvuk uložit a
klikněte na Uložit.
Vložení úseku do zvukové stopy
Pomocí myši označte místo, kam má být do skladby vložen nový úsek. Poté vyberte Úpravy Vložit soubor... vyberte
požadovaný soubor a klikněte na Otevřít. Pro smazání vloženého úseku jej musíte označit a poté vybrat Úpravy
Smazat.
100
Nahrávání
Parametry nahrávání nastavíte pokud vyberete Zvuk Nahrávání. Pokud chcete vytvořit zcela novou nahrávku (tzn.
nepřepisovat stávající nebo nevkládat do ní zvuk), nezapomeňte vybrat Soubor Nový. Vyberte typ zdroje zvuku a
klikněte na . Pro zastavení nahrávání klikněte na OK.
Změna formátu nahrávky
Měnit formát je možné pouze u úplné nahrávky (tedy ne u vybraného úseku ve skladbě). Vyberte Úpravy Převod
formátu vzorků, zvolte požadované parametry a klikněte na OK. Nakonec novou verzi uložte Soubor Uložit jako.
101
Úpravy zvuku
Vypnutí
Pokud chcete na určitém úseku skladby vypnout zvuk, vyberte Hlasitost Mute.
Normalizace
Jestliže je audio záznam zvukově nesourodý (např. pochází z více zdrojů), vyberte Hlasitost Normalizace. Na
posuvníku zvolte míru normalizování a pokud si chcete upravenou nahrávku před potvrzením poslechnout, klikněte na
.
102
Pokud neoznačíte určitý úsek ve skladbě, proběhne normalizování celé nahrávky. Normalizovaný úsek je ve skladbě
označený.
Změna hlasitosti
Pokud je nahrávka příliš hlasitá nebo naopak příliš potichu, vyberte Hlasitost Volume Charge.
Pokud neoznačíte určitý úsek ve skladbě, proběhne úprava hlasitosti celé nahrávky. Upravený úsek je ve skladbě
označený.
103
Efekty a vylepšení zvuku
K dispozici máte celou řadu zvukových efektů a nástrojů pro vylepšení zvukové kvality, které naleznete pod: Nástroje,
Efekty, Vylepšení.
Nero Wave Editor 3 umožňuje poslechnout si budoucí efekt nebo úpravu na skladbě aniž by původní verzi zničil. Teprve
když jste s výsledkem spokojeni klikněte na OK.
Můžete Vámi vytvořené zvukové efekty průběžně ukládat a vytvářet si tak různé předvolby. Zadejte název a klikněte na
Přidat. Pro odstranění ze seznamu, označte nechtěnou předvolbu a klikněte na Odstranit. Uloženou předvolbu vyvoláte
jednoduše tak, že ji vyberete ze seznamu.
 
Nastavení
Nastavení vstupního a výstupního zařízení
K tomu aby bylo možné nahrávat a reprodukovat zvukové soubory, je nezbytné mít v PC nainstalovánu zvukovou kartu.
Jakmile jsou všechny potřebné komponenty nainstalovány, nastavte tato zařízení. Vyberte Možnosti Nastavení
zařízení a výběr potvrďte kliknutím na OK.
104
Nastavení editoru
Zde nastavíte některé vlastnosti uživatelského rozhraní jako například způsob zobrazování vizualizace zvuku, nastavení
ukládaní apod. Vyberte Možnosti Možnosti editoru.
 

 

 
  © PS Media s.r.o.  -