Sdílení

Sdílení
1. Pokud není před spuštěním programu nastavena žádná složka pro sdílení, systém se Vás zeptá zda ji chcete
vytvořit automaticky. Pokud vyberete Ano, nasdílí se složky Obrázky, Hudba a Filmy.
2. Složky, které jsou určené ke sdílení můžete libovolně přidávat nebo odstraňovat kliknutím na Přidat sdílení,
Zrušit sdílení.
Pokud chcete ze složek sdílet jen některé typy souborů, klikněte na Rozšířené a zaklikněte požadované.
3. Nakonec spusťte server. Buď manuálně kliknutím na Spustit server, nebo nastavte v záložce Nastavení
automatické zapínaní serveru po spuštění Nero Media Home nebo hned po zapnutí PC.
118
Nastavení
Nastavit server a vyrovnávací paměť můžete jen v případě, že je server vypnutý. Pokud byly odstraněny některé sdílené
složky, klikněte na Vymazat paměť metadat, aby byla data smazána z vyrovnávací paměti. Kliknutím na Resetovat
hlášení spustíte zobrazování všech hlášení, i těch, u kterých to bylo zakázáno.
V dolní části okna nastavte spouštění.
 
Síť
Nastavit síť můžete jen v případě, že je server vypnutý. V horní části okna můžete nastavit síťový port. Doporučujeme
nechat nastavený náhodně zvolený port, protože se tak vyhnete případným neshodám s dalšími zařízeními. V dolní
části jsou vidět všechna nainstalována síťová připojení a informace o nich. Nero MediaHome podporuje používání
několika síťových karet najednou.
119
Webové služby
Nastavit webové služky můžete jen v případě, že je server vypnutý. Pro využití služeb potřebujete připojení k internetu.
 
Překódování
Nastavit překódování můžete jen v případě, že je server vypnutý. V horní části okna zvolte typ formátu pro hudbu. Pokud
vyberete například mp3, všechny jiné hudební formáty budou překódovány do mp3. Doporučujeme nechat nastaveno
Autodetekce, protože program tak automaticky rozpozná, zda je pro přehrávání pro uživatele překódováni potřebné a
pokud ano, nabídne všechny dostupné formáty. Podobně můžete nastavit kódování pro video/zvuk a obrázky a u těchto
položek navíc vyberte požadovaný systém PAL, NTSC nebo Původní rozlišení.
 
Stav
Zkontrolujte aktuální stav Nero MediaHome.
 

 

 
  © PS Media s.r.o.  -