Seznámení s uživatelským rozhraním

Seznámení s uživatelským rozhraním
V úvodním dialogu vyberte pomocí myši akci, kterou chcete provést. Poté se otevře pracovní plocha a také tipy pro práci.
Můžete nastavit jakým způsobem se mají tipy zobrazovat, nebo je zcela odstranit.
Pokud podržíte myš nad různými tlačítky a funkcemi, automaticky se zobrazí nápověda pro ně.
Pokud v úvodním dialogu kliknete na Více, otevře se panel s tlačítky pro nastavení a další funkce.
Přepínání rozšíření stránky mezi normálním a lepkavým režimem. V lepkavém režimu bude rozšíření
stránky vidět, dokud ho nezavřete ručně kliknutím na tlačítko Více. V normálním režimu bude rozšíření stránky
uzavřeno v momentě, kdy stránku opustíte.
- Nastavení
Můžete změnit některá nastavení aplikace jako je formát obrázků, jazyk a podobně.
48
- Výchozí nastavení videa
Zde můžete změnit nastavení, které ovlivní kódování videa v budoucích projektech.
- Vymazat disk
Pokud chcete smazat všechna data z přepisovatelného disku, vyberte toto tlačítko.
- Informace o disku
Pokud kliknete na toto tlačítko, zobrazí se základní informace o disku vloženém v mehanice.
- Vytvořit obal a etikety
Otevře se aplikace Nero Cover Designer.
49
Vytvoření CD / DVD
1. Po spuštění Nero Vision vyberte akci Vytvořit DVD nebo Vytvořit CD.
2. Vložte požadované videonahrávky do kompilace kliknutím na Přidat videosoubory… Pokud chcete vložit
soubory z CD/DVD disku, vyberte možnost Import disku.
3. Jednotlivé položky v kompilaci můžete přejmenovat kliknutím na název, nebo nahrávku libovolně upravit (přidat
různé efekty) pokud ji označíte a kliknete na Upravit film (viz. kapitola Vytvoření filmu). Pro ukončení práce v
úpravách klikněte na Další.
50
4. Jednotlivé položky můžete po označení přesouvat v seznamu pomocí šipek v levém horním rohu.
5. Pokud není nahrávka rozdělena na kapitoly a přejete si je vytvořit, klikněte na Vytvořit kapitoly v hlavní nabídce.
Na posuvníku vyberte pozici, na které má začínat nová kapitola a klikněte na . Pro zrušení kliknete na
stejnou ikonu červené barvy. Pro ukončení práce s kapitolami klikněte na Další.
6. Zkontrolujte, jestli se Vám vytvořená kompilace vejde na zvolený typ disku.
51
7. Klikněte na Další. Můžete vytvořit menu pro prezentaci. Pokud menu nechcete vytvořit vyberte v možnosti
Volba menu Nevytvářet menu.
8. Pokud chcete menu upravit, klikněte na Upravit menu a zkoušejte různé možnosti úprav – barva pozadí, písmo,
tlačítka ...
9. Po dokončení práce klikněte na Další. Prohlédněte si hotovou věc nebo spusťte prezentaci kliknutím na na
dálkovém ovladači. Pokud jste spokojeni, opět klikněte na Další nebo se vraťte do úprav tlačítkem Zpět.
10. Zkontrolujte nastavení vypalování a klikněte na Vypálit.
11. Po dokončení vypalování, klikněte na Další – můžete projekt vypálit znovu, uložit jej nebo začít nový.
Upozornění ! Pokud chcete vytvořit SVCD, miniDVD, HD-Burn nebo DVD-Video disk, pamatujte, že je nutné využít
vždy pouze MPEG-2 formát, jinak nebude možné nahrávky přehrávat. Maloobchodní verze obsahuje plug-in pro DVDVideo.
 
Vytvoření filmu
1. Po spuštění Nero Vision vyberte akci Vytvořit film.
2. Pokud jsou již k dispozici soubory obsahující videa nebo hudbu, zobrazí se v pravém horním rohu. Pokud tyto
soubory nebyly nalezeny, vytvořte si novou skupinu a vložte do ní požadované soubory (klikněte myší na a
vyberte Procházet...).
52
3. Jestliže vytvoříte seznam jednotlivých scén, můžete si jednotlivé scény přehrát jednoduše tak, že označíte
požadovanou a kliknete na .
4. Vyberte položky, které chcete vložit do vašeho filmu a klikněte na . Seznam vložených položek (scén) s
přechody mezi nimi zobrazíte kliknutím na .
5. Zkoušejte jednotlivé efekty, do filmu je vkládáte pouhým přetažením. Pokud chcete film oříznout, posuňte
pomocí myši na posuvníku začátek nebo konec nahrávky.
6. Celý film si můžete přehrát.
7. Pokud jste s prací hotovi, klikněte na Další a zvolte co si s projektem přejete udělat – uložit, exportovat...
53
Efekty
- Video efekty
- Textové efekty
- Prolnutí
Pokud je mezi scénami tato ikona, znamená to, že žádný typ přechodu nebyl dosud zvolen.
Klikněte na ikonu a vyberte si z pravého horního rohu Vámi požadovaný typ přechodu. Přetažením jej vložíte
mezi scény.
54
- Zvukové efekty
Pro vložení zvukového záznamu postupujte stejně jako při vyhledávání videa.
Exportování filmu
1. Vyberte Exportovat film.
2. Nastavte požadované parametry exportu a výstupní soubor.
3. Změnit nastavení exportu můžete pokud zvolíte jako formát DVD, SVCD, VCD nebo E-mail. Klikněte na
Nastavit... a změny poté potvrďte kliknutím na OK.
4. Klikněte na Export – zobrazí se průběh exportování a nakonec dialogové okno o úspěšném dokončení exportu,
55 klikněte na OK.
 
Vytvoření prezentace
Upozornění ! Pokud vytváříte Video CD, Super Video CD nebo prezentaci, potom obrázky, které obsahují, nezůstanou
ve svém původním formátu (.jpg, .bmp, .gif ...), ale jako .dat. To znamená že obrázky nebudou existovat ve svých
původních formátech takže nebude možné je prohlížet nebo editovat pomocí programu na prohlížení obrázků. Pokud
chcete obrázky v původním formátu zachovat, zálohujte je na CD nebo DVD, případně vytvořte speciální složku.
1. Po spuštění Nero Vision vyberte akci Vytvořit prezentaci a zvolte formát – Video CD, Super Video CD nebo
miniDVD.
2. Pokud jsou již k dispozici soubory obsahující videa nebo hudbu, zobrazí se v pravém horním rohu. Pokud tyto
soubory nebyly nalezeny, vytvořte si novou skupinu a vložte do ní požadované soubory. Vyberte položky, které
chcete vložit do prezentace a klikněte na .
3. V dolní liště máte k dispozici nástroje, se kterými můžete obrázky upravovat.
4. Zvolte si způsob prolínání jednotlivých snímků.
5. Pokud k obrázkům vložíte zvukové poznámky, zobrazí se jejich seznam pod záložkou . Pokud vaši
prezentaci doprovází delší zvuková nahrávka, upravíte trvání prezentace jednoduše: klikněte na Více a označte
možnost Přizpůsobit délku prezentace délce zvuku.
6. Celou prezentaci si můžete přehrát kliknutím na .
7. Pokud jste s prací hotovi, klikněte na Další a zvolte co si s projektem přejete udělat – uložit, vytvořit novou
prezentaci, vypálit...
8. Klikněte na Další. Můžete vytvořit menu pro prezentaci. Pokud menu nechcete vytvořit vyberte v možnosti
Volba menu Nevytvářet menu.
9. Pokud chcete menu upravit, klikněte na Upravit menu a zkoušejte různé možnosti úprav – barva pozadí, písmo,
tlačítka ...
10. Po dokončení práce klikněte na Další. Prohlédněte 56 si hotovou věc nebo spusťte prezentaci kliknutím na na
dálkovém ovladači. Pokud jste spokojeni, opět klikněte na Další nebo se vraťte do úprav tlačítkem Zpět.
11. Zkontrolujte nastavení vypalování a klikněte na Vypálit.
12. Po dokončení vypalování, klikněte na Další – můžete projekt vypálit znovu, uložit jej nebo začít nový.
 
Nahrávání v ide a na pevný disk
Pomocí této funkce můžete nahrávat video z externího zařízení připojeného k Vašemu počítači. Video bude uloženo na
pevný disk, takže ho můžete použít ve Vašich budoucích projektech.
1. Pokud chcete nahrávat digitální video, ujistěte se, že jste následovali pokyny výrobce videokamery (nebo jiného
externího zařízení) a nainstalovali jste do svého počítače Firewire (IEEEE 1394) nebo USB kartu. Zapojte
poté digitální zařízení přes Firewire nebo USB kabel do odpovídající zdířky PC. Pokud využíváte analogové
zařízení, ujistěte se, že máte v počítači nainstalovánu video kartu a zapojte zařízení přes vhodný kabel do
video výstupu PC.
2. Zapněte kameru nebo jiné externí zařízení.
3. Po spuštění Nero Vision vyberte akci Nahrát video na pevný disk.
4. Vyberte typ Vašeho externího zařízení.
5. Vyberte, kam má být videozáznam uložen na disku.
6. Záznam na kameře si můžete prohlédnout v náhledovém okně na monitoru. U digitálního zařízení v režimu
Camera klikněte na , v režimu VCR můžete použít tlačítka ke kontrole nahrávky a vybrat místo odkud se má
spustit nahrávání do PC, ale není možné nahrávku spustit. U analogového zdroje zapněte Přehrávání (PLAY)
přímo na externím zařízení.
7. Pro spuštění nahrávání do PC klikněte na . Kdykoliv nahrávání zastavte kliknutím na .
8. V menším okně se zobrazí videozáznamy nahrané do PC. Pokud chcete ze stejného zdroje nahrávat více
položek, klikněte na znovu.
9. Nakonec klikněte na Další a rozhodněte se pro následující akci.
 

 

 
  © PS Media s.r.o.  -