DVD

Kopírování DVD disku
1. Po otevření Nero Recode 2 vyberte Překódovat celé DVD na DVD / Překódovat hlavní film na DVD.
2. Vyberte požadované DVD kliknutím na Import DVD. Pokud se rozhodnete některou část DVD zakázat, musíte
ji nahradit například obrázkem.
3. Zvolte si kvalitu videa, zvukové stopy a titulků.
4. Zkontrolujte jestli se všechna data vejdou na vybraný disk a pokud ne, zvolte jiný. Pokud neoznačíte možnost
Přizpůsobit cíli, můžete velikost kopie specifikovat nezávisle na velikosti disku.
5. Klikněte na Další a vyberte parametry pro vypalování. Pokud chcete obsah DVD uložit na pevný disk, vyberte
možnost Složka pevného disku. Nakonec klikněte na Vypálit.
6. Po vypálení nebo uložení vyberte následující akci – vypálit stejný projekt ještě jednou, začít s novým nebo
vytvořit obal či etiketu.
Celou nahrávku si můžete prohlédnout. Pro zvětšené obrazu klikněte na .
Pokud chcete pracovat s DVD soubory, vyberte v horní části obrazovky .
122
Vytvoření vlastního DVD
S Nero Recode 2 můžete vytvořit z DVD-Videa, které není chráněné proti kopírování, nebo z DVD datových souborů
Vaše vlastní upravené DVD. Tuto možnost využijete například v případě, že máte Váš oblíbený film na dvou DVD a rádi
byste jej přesunuli pouze na jedno. Nové DVD bude obsahovat menu, hlavní film a extra materiál pokud je k dispozici.
1. Po otevření Nero Recode 2 vyberte Předělat DVD.
2. Vložte všechno, co chcete, aby Vaše nové DVD obsahovalo použitím Import titulů.
3. Pro každý titul specifikujte zvuk a titulky. Pokud chcete změnit názvy titulů, jednoduše na ně poklikejte a
přepište.
4. Pokud chcete nastavit nový počátek a konec nahrávky, vyberte Počátek / konec a na posuvnému vyberte
počáteční a závěrečný záběr.
5. Pokud chcete spojit dva nebo více titulů do jednoho, označte je a klikněte na Sloučit tituly.
6. Klikněte na Další a vyberte parametry pro vypalování. Pokud chcete obsah DVD uložit na pevný disk, vyberte
možnost Složka pevného disku. Nakonec klikněte na Vypálit.
7. Po vypálení nebo uložení vyberte následující akci – vypálit stejný projekt ještě jednou, začít s novým nebo
vytvořit obal či etiketu.
123
Vytvořit soubor NeroDigital( MPEG – 4 )
1. Po otevření Nero Recode 2 vyberte Překódovat DVD a video do Nero Digital / Překódovat hlavní film do Nero
Digital.
2. Vyberte požadovaný titul(y) kliknutím na Import souborů.
3. Nastavte u každého titulu zvuk a titulky. Můžete také provést rozšířené nastavení zvuku kliknutím na
Nastavení.
4. Pro rozšířené nastavení videa klikněte na Video.
124
5. Pokud pracujete s filmem nebo videem, můžete nastavit kapitoly. U DVD-Videa jsou již kapitoly předem dané
a není možné je opravovat nebo měnit. Pro práci s kapitolami klikněte na Kapitoly.
6. Klikněte na Další a vyberte parametry pro vypalováni. Pokud chcete změnit nastavení Nero Digital, klikněte na
druhou záložku. Měnit toto nastavení doporučujeme pouze odborníkům.
7. Nakonec klikněte na Vypálit. Po vypálení nebo uložení vyberte následující akci – vypálit stejný projekt ještě
jednou, začít s novým nebo vytvořit obal či etiketu.
 
Profily import u
Pokud máte speciální požadavky na importované soubory jako je například určitý jazyk zvuku nebo titulků a nechce se
Vám po každém importu toto opravovat, vytvořte si vlastní profil pro import, podle kterého bude vkládání souborů probíhat.
Chcete například, aby byly na DVD umístěny titulky v češtině, angličtině a francouzštině (pokud jsou k dispozici), ale jiné
jazyky Vás nezajímají a proto nemá smysl, aby zabíraly na DVD volné místo. Nastavte profil a před každým importem
jej vyvlejte.
 
Vytvoření profilu
1. Po otevření Nero Recode 2 vyberte jednu z možností a poté klikněte na Více. Klikněte na Profily…
125
2. Klikněte na Nový, napište název nového profilu a odkud má čerpat nastavení a potvrďte kliknutím na OK.
3. Změňte nastavení profilu podle Vašeho přání.
126
4. Nastavení profilu potvrďte kliknutím na OK.
Vyvolání a editace profilů
1. Po otevření Nero Recode 2 vyberte jednu z možností a poté klikněte na Více.
2. Vyberte požadovaný profil a klikněte na Profily…
3. Proveďte požadované změny a potvrďte je kliknutím na OK.
4. Pokud chcete vybraný profil odstranit, klikněte na Vymazat.
5. Pokud chcete jen profil vyvolat před importováním, vyberte jej, ale na Profily… už neklikejte.
 
Nastavení
Po otevření Nero Recode 2 klikněte na Více a vyberte . Proveďte nastavení označením nebo odznačením
vybraných položek a změny potvrďte kliknutím na OK.
 

 

 
  © PS Media s.r.o.  -