Editace obrázků

Editace obrázků a filtry
 
1. Po spuštění Nero PhotoSnap otevřete obrázek, se kterým chcete pracovat kliknutím na .
2. Klikněte na požadovanou editaci nebo filtr.
3. Zvolte si typ náhledu, který Vám vyhovuje – například zobrazení zároveň původního obrázku s náhledem na
editovaný.
4. Proveďte požadované změny na obrázku.
5. Pokud jste s výsledkem spokojeni, klikněte na Použít.
6. Jestliže chcete pokračovat dalšími úpravami, vyberte nový typ editace nebo filtru. Pokud jste s prací hotovi,
klikněte na .
 
Hlavní efekty
- Automatická oprava obrázku
- Expozice
129
- Vyvážení barev
- Změna velikosti
- Oříznout
130
- Zkreslení objektivu
- Jas a kontrast
- Šum
131
- Doostřit
- Odstranění červených očí
Na posuvníku zvolte míru redukce červených očí.
- Natočit
132
- Opravit horké pixely
 
Další efekty
Další dostupné efekty otevřete kliknutím na .
- Medián
133
- Invertovat
- Převod do stupňů šedi
- Najít hrany
134
- Vinětování
- Obrátit horizontálně
- Obrátit vertikálně
135
- Vyražení
- Duotón
- Kaleidoskop
136
- Odstranění artefaktů JPEG
- Plátno
- Posterizace
137
- Solarizace
- Stárnutí
- Voda
138
- Žhnutí
 
Prohlížení obrázků
K prohlížení obrázků slouží Nero PhotoSnap Viewer, který spustíte buď klasicky jako jiné aplikace Nera, nebo prostým
poklikáním na příslušný obrázek v průzkumníkovi. K dispozici máte lupu, možnost zobrazení na celou obrazovku a
otočení. Pokud kliknete na Úpravy, otevře se Nero PhotoSnap. Pro zobrazení následujícího obrázku použijte buď šipky
na horní liště nebo klávesy Page Up / Page Down.
139__
 

 

 
  © PS Media s.r.o.  -