Vypalování v Nero Express

Vypalování
 
1. Spusťte Nero Express : Start Programy Nero 8 Premium data Nero Express. Po spuštění se
zobrazí úvodní dialog. Pokud kliknete na šipku v levé části dialogu, otevřete možnosti nastavení a další
funkce.
2. Pokud máte k dispozici víc vypalovaček, vyberte tu, se kterou chcete právě pracovat.
3. Vyberte typ kompilace a klikněte na některý z podtypů.
4. Otevře se okno pro přípravu kompilace. Pro přidání dat do kompilace nejprve klikněte na Přidat.
37
5. Vyberte položky, které chcete vypálit a klikněte na Přidat. Pokud některou z položek chcete z kompilace
odstranit, označte ji a klikněte na Vymazat. Máte také možnost, přehrát si připravenou kompilaci, klikněte na
Přehrát. Pokud nechcete přidávat žádné další položky, klikněte na Zavřít.
Položky pro vložení na kompilaci můžete také vyhledat pomocí vyhledávače. Otevřete záložku Najít, napište
klíčová slova a klikněte na Najít. Poté označte nalezené položky a klikněte na Přidat. Pokud budete nalezené
položky potřebovat v budoucnu, uložte si je kliknutím na Uložit hledání. Uložené položky najdete poté pod
záložkou Uložené hledání.
6. Zkontrolujte, jestli budete mít na disku pro data dostatek místa. Pokud ano, klikněte na Další.
7. Zvolte požadované parametry (způsob zápisu, počet kopií …). Pokud chcete vytvořit multisekční CD, zaklikněte
možnost Povolit pozdější přidávání souborů.
8. Klikněte na Vypálit. Zobrazí se průběh vypalování.
38
9. Po ukončení vypalování klikněte na OK.
10. Vyberte jakou další akcí chcete pokračovat: vypálit stejnou kompilaci ještě jednou, začít s vypalováním nové
kompilace, vytvořit obal pro vypálené CD v Cover Designer nebo uložit připravenou kompilaci. Pokud chcete
ukončit práci s Express , klikněte .
 
Kopírování
1. Spusťte Nero Express : Start Programy Nero 8 Premium data Nero Express.
2. Jako typ kompilace vyberte: Obraz, Objekt, Kopie Zkopírovat celé CD.
3. Jestliže máte k dispozici dvě mechaniky, vložte kopírovaný disk do zdrojové mechaniky a prázdný disk do
cílové. Pokud máte k dispozici jen jednu mechaniku, vložte nejprve kopírovaný disk.
4. Klikněte na Kopírovat a po ukončení vypalování klikněte na OK.
39
Možnosti vypalování
 
- Struktura
Express  Vám umožňuje vytvořit na disku přehlednou strukturu složek.
o úroveň výš.
nová složka.
zobrazí se struktura na disku.
- Skryté položky
Pokud nechcete, aby na disku byly na první pohled vidět některé položky například z bezpečnostních důvodů, jednoduše
danou položku označte, klikněte na ni pravým tlačítkem myši, vyberte Vlastnosti a zaklikněte možnost Skryté.
- Možnosti hudebního CD
U hudebního CD nastavte normalizování hudebních stop, pokud vypalujete kompilaci sestavenou z různých zdrojů. Pokud
nechcete, aby mezi jednotlivými hudebními stopami nebylo ticho označte možnost Nedělat stopy mezi mezerami.
40
- Možnosti zvukové stopy
- Vlastnosti stopy
Zde můžete uvést autora a název zvukové stopy, které se budou zobrazovat na LCD displeji CD-přehrávače při čtení
disku (pokud tuto funkci přehrávač podporuje). Nastavíte také délku mezer mezi jednotlivými stopami nebo plynulé
prolnutí stop.
- Indexy, hranice a rozdělení
Nový index nastaví novou pozici pro rozdělení například dlouhohrající skladby. Na CD-přehrávači budete mít poté
možnost přeskočit na další pozici jako na novou stopu. Pokud kliknete na Rozdělit, dlouhotrvající skladbu rozdělíte
fakticky na dvě (či více) oddělené stopy. Nové stopy je možné nezávisle na sobě přejmenovat nebo specifikovat délku
mezery mezi nimi. Kliknutím na Přehrát spustíte přehrávání stopy od odznačeného místa. Přehrávání zastavíte kliknutím
na Stop. Pro smazání nově nastavených pozic klikněte na Vymazat.
- Filtry
Na levé straně okna je několik filtrů. Vyberte ten, který chcete použít a nastavte jej na požadovanou hodnotu. Například
chcete-li odstranit šumy ze zvukové stopy, zaklikněte Redukce šumu a hodnoty nastavte pomocí posuvníků. Můžete
samozřejmě použít najednou několik filtrů.
Stopy se pomocí filtrů upravují nedestruktivně, tzn. že originální nahrávka není změněná a je proto možné kdykoliv filtry
41 odstranit a vrátit se k původnímu zvuku.
- Normalizace – nastavení hlasitosti stopy na standardní úroveň. Může být vhodný k úpravě hlasitosti stop, které
byly načteny z různých zdrojů. Metoda RMS /střední odchylka hodnoty) nastaví průměrnou hlasitost stopy
na nastavenou hodnotu. Metoda Maximum nastaví hlasitost na takovou hodnotu, u které nedojde k ořezání
signálu.
- Odstranění praskání – odstranění lupání a praskání (podobné jako u starých poškrábaných LP desek).
- Redukce šumu – odstranění veškerých zvuků všech frekvencí, které jsou pod nastavenou úrovní. Pokud
zvuková stopa obsahuje na pozadí stálý šum, může být tímto způsobem zcela odstraněn.
- Postupné zesílení – nastavení délky postupného zesílení z ticha do plné hlasitosti.
- Postupné zeslabení – nastavení délky postupného zeslabení z plné hlasitosti do ticha.
- Rozšíření sterea – nastavení většího nebo menšího stereo efektu hudby. Tato funkce může fungovat jedině
v případě, že je originální stopa nahrána stereo.
- Karaoke – pro dosažení požadovaného efektu je potřeba vyzkoušet nastavení posuvníků individuálně u každé
stopy. Pro kontrolu nastavení klikněte na Vyzkoušet vybrané filtry a pokud jste s výsledkem spokojeni, potvrďte
nastavení kliknutím na OK. U názvu stopy se poté objeví upozornění na nastavený filtr.
- Ozvěna – přidání ozvěny k hudební stopě.
- Ekvalizér – nastavení efektů hudby (výšky, basy) a frekvence. Pro kontrolu nastavení klikněte na Vyzkoušet
vybrané filtry.
- Menu u Video / S-Video CD
Pro vytvoření menu zaklikněte možnost Povolit VCD / SVCD menu.
Vzhled menu nastavíte pokud kliknete na Další. K dispozici máte několik tlačítek:
- Vzhled, Pozadí, Text
42
Pokud chcete změnit obrázek v náhledu, klikněte na tlačítko Zpět, označte položku u které chcete změnu provést a
klikněte na Vlastnosti. Vyberte záložku Menu a pomocí posuvníku vyberte požadovaný obrázek.
Stejným způsobem si můžete připravit i prezentaci z obrázků !
43
- Obraz CD (Image File)
Obraz CD obsahuje data z kompilace, kterou si přejete uložit. Můžete vypálit libovolný počet kopií této složky nebo
vidět její obsah. Složku vytvoříte tak, že jako druh vypalovačky zvolíte Image Recorder. Poté nachystejte kompilaci pro
vypálení a pokračujte jako při normálním vypalování. Dříve než samotné vypálení kompilace začne, objeví se dialogové
okno pro uložení kompilace. Pokud Obraz CD neuložíte, nebude možné v této chvíli kompilaci ani vypálit. Po uložení se
vypalování spustí automaticky. Pokud si při dalším vypalování nepřejete kompilaci uložit jako Obraz CD, vyperte jinou
možnost než Image Recorder.
Pokud budete chtít později vypálit kopii kompilace, která je uložená jako Obraz CD, jednoduše na ní klikněte. Otevře se
Nero Express  připravené k vypalování. Případně můžete zvolit typ kompilace Obraz, projekt, Kopie Obraz disku
nebo uložený projekt a vypálit jako obyčejně .
- Možnosti DVD
Nastavit volby pro DVD můžete těsně před samotným vypalováním, klikněte na Možnosti. Zjistíte zde také informace
o typech podporovaných disků, verzi firmware apod. Book Type pomůže DVD vypalovačce identifikovat typ vloženého
disku a určit zda je kompatibilní. U některých disků je možné s Nero Express  změnit nastavení Book Type disku před
vypálením.
- Automaticky Nero Express  automaticky vybere nejvhodnější Book Type pro vložený typ disku.
- DVD-ROM – změní Book Type na DVD-ROM.
- Skutečný typ disku – použije typ disku, který je právě vložen do mechaniky.
- Aktuální nastavení vypalovačky – nastaví Book Type podle aktuálního nastavení vypalovačky.
44
 
Nastavení Express
 
- Možnosti
Nastavte požadované parametry. Máte v podstatě stejné možnosti jako při nastavení Burning ROM.
- Kopírovat stopy ze zvukového CD
Vložte do CD-ROM mechaniky hudební CD a klikněte na Kopírovat stopy ze zvukového CD. Objeví se dialogové
okno v němž můžete nastavit v jakém formátu se zvukové stopy mají uložit na hard disk (například .mp3, .wav, .wma),
v Možnostech můžete nechat automaticky vytvářet MU3 seznam nebo oříznout ticho. Pokud chcete nastavit parametry
pro jednotlivé zvukové formáty, klikněte na Nastavení. Možnosti tohoto nastavení budou u každého formátu odlišné. Pro
start kopírování klikněte na Spustit.
45
- Vymazat disk
Aby bylo možné smazat data vypálená na disku, je potřeba, aby tento disk byl přepisovatelný, tzn. CD-RW, DVD+RW
nebo DVD-RW. Kromě toho musíte také vlastnit vypalovačku, která tato media podporuje. Vyberte požadovanou
vypalovačku, je-li jich k dispozici víc a zvolte metodu smazání. Rychlé vymazání znamená, že data nebudou z disku
smazána všechna i když se poté disk jeví jako prázdný. Takto smazána data je možné znovu obnovit i jiným uživatelem,
proto tuto metodu nepoužívejte pro mazání důvěrných dat. Úplné vymazání odstraní všechna data bez možnosti je
znovu vyvolat.
- Informace o disku
Zobrazí se informace o disku v CD-ROM mechanice.
- Vytvořit obaly a etikety
Kliknutím na tuto možnost spustíte Nero Cover Design pro tvorbu obalů a popisků na CD
 
Problémy a jejich řešení
Není možně vytvořit SVCD disk protože po přidání dat se nic neděje?
Aby se Vaše soubory automaticky změnily na MPEG-2 formát, který je kompatibilní s SVCD, je nutné získat plugin od
Nero AG. Kontaktujte vašeho obchodníka.
Ačkoliv bylo vytvořen multisekční disk, je na mediu k dispozici pouze jedna sekce?
Pokud Vaše mechanika podporuje multisekční diky a je na mediu vidět pouze jedna sekce, problém je s OS. Pokud
používáte Windows 95 a NT 4.0, bude k dispozici poslední sekce, pokud Windows 3.1x je k dispozici poslední první
sekce. Pro windows 95 a NT 4.0 doporučujeme použít Nero MultiMounter pro přepínaní mezi jednotlivými sekcemi na
disku.
Nero Express  je sice nainstalováno správně, ale nemůže najít Vaši vypalovací mechaniku?
- Vaše vypalovačka je příliš stará a podpora pro ovladače byla zrušena. Vaše vypalovačka je nově na trhu a
podpora zatím nebyla realizována. Informace podporovaných mechanik naleznete na www.nero.com.
- Zkontrolujte zda byla mechanika nainstalována správně.
46
 

 

 
  © PS Media s.r.o.  -