Nastavení Nero Burning ROM

Nastavení BurningROM
Pro nastavení Nero Burning ROM vyberte Soubor Možnosti.
Kompilace – Změna některého ze základních nastavení. Doporučujeme nechat vybrané všechny možnosti pro
snadnou práci s Burning ROM.
Vyrovnávací paměť – Nastavíte zde adresář vyrovnávací paměti, kam se dočasně ukládají data před a během
vypalování, a velikost minimálního prostoru na hard disku, který aplikace Nero nesmí využít.
Jazyk – Kromě jazyka zde nastavíte také písmo (buď systémové písmo, nebo klikněte na Procházet a vyberte vlastní).
Zobrazí se pouze jazyky, které byly vybrány během instalace. Pokud chcete používat jiný jazyk, vložte do CD-ROM
mechaniky instalační CD a doinstalujte další jazyky.
Zvuky – Nastavení si zvukových upozornění (např. po dokončení vypalování).
Zvuk – zobrazí se místo, kde jsou nainstalovány zvukové plug-iny.
Pro odborníky – Nastavení Přeplňování je určeno pro zkušené uživatele.
29
Databáze – Pokud vytvoříte vlastní databázi titulů, naleznete zde její cestu a také informace k internetové databázi.
Můžete povolit používání proxy serveru (klikněte na Proxy).
Zásobník – Nastavení množství paměti, která může být využita jako dodatečný zásobník. Tento dodatečný zásobník
paměti ve spolupráci se zásobníkem zvýší spolehlivost vypalování. Pokud zásobník nastavujete ručně, ujistěte se, že
není příliš malý. Nicméně nedoporučujeme nastavovat zásobník na více než 40% paměti počítače.
Prohlížeč souborů – Nastavení prohlížeče souborů.
30
Různé – Nastavení databáze, rozhraní, vypalování a tvoření kompilace.
LightScribe – Pokud jste uživatelem LightScribe technologie, specifikujete zde kvalitu, která bude nadále považována
za standardní, vyberete výchozí mechaniku (pokud je k dispozici víc mechanik) a nastavíte také jestli má být LightScribe
disk vždy popsán. Pokud LightScribe technologii nemáte, tato záložka se nezobrazí.
31
LightScribe technologie
LightScribe technologie umožňuje pomocí laserového paprsku vypalovačky měnit strukturu speciální vrstvy na vrchní
straně nosiče a to bez použití jakékoliv barvy či inkoustu. K popisování disků pomocí LightScribe potřebujete:
- zapisovací mechaniku (vypalovačku) podporující LightScribe technologii
- software s ovladači pro danou vypalovačku
- program pro vytvoření požadovaného textu, obrázku, loga nebo fotky (Nero CoverDesign)
- médium (CD / DVD nosič) opatřený speciálním LightScribe filmem
Speciální tenká vrstva na lícní straně záznamového média pohlcuje energii, vysílanou laserovým paprskem vypalovačky,
což spustí chemickou reakci uvnitř vrstvy, pomocí níž dojde k přeměně (zbarvení) molekulových částic vrstvy na
požadovaný text, obrázek, logo, fotografii. Obraz není barevný, ale má monochromatickou podobu ve zlato-hnědých
tónech. Popis CD/DVD provádí stejný laserový paprsek, který vypaluje data. Jednoduše vložíte médium s podporou
LightScribe do vypalovací jednotky a zaznamenáte požadovaná data. Poté disk ve vypalovací mechanice otočíte na
druhou stranu a laser zaznamená do speciální vrstvy nosiče libovolný obraz.
Výhody:
- můžete najednou disk vypálit i popsat protože nahrazuje
popisovací fixy a samolepící etikety
- netrpí kvalita média
- je možný několikanásobný přepis (zvýšení kontrastu)
Nevýhody:
- popisování trvá delší dobu (podle složitosti obrazu)
- nutnost používat speciální CD / DVD nosiče
- obraz není barevný
- několikanásobným přepisem může dojít ke zhoršení kvality obrazu
- Vypalování a popisování disků s LightScribe technologií
1. Zapněte Nero Burning ROM a vytvořte kompilaci pro vypálení.
2. Klikněte na a vyberte mechaniku, která vypaluje media s LightScribe technologií.
3. Klikněte na Vypálit a zvolte požadované parametry (způsob zápisu, počet kopií …) v záložce Různé.
4. Otevřete záložku Vypálit a vyberte popisek na disk, který máte již nachystaný například pomocí Nero
CoverDesign.
32
Pokud chcete vytvořit zcela nový popisek, klikněte na Vytvořit nový – spustí se Label Editor.
Dál můžete postupovat například takto, klikněte na šablony a vyberte Free Style. Buď můžete otevřít již existující
popisek, nebo vytvořit nový. Pro oživení popisku můžete vložit různé elementy (klikněte do pracovní plochy
pravým tlačítkem myši, podržte kurzor na Insert a poté vyberte co si přejete vložit).
Pokud chcete mít na pozadí popisku obrázek, vyberte z nabídky pravého tlačítka myši Možnosti pozadí.
Klikněte na Soubor pro vyhledání obrázku ze souboru, nebo na TWAIN pokud chcete obrázek importovat.
Potvrďte volbu kliknutím na OK.
Jakmile jste s popiskem na CD spokojeni, klikněte na OK pro ukončení práce v Label Editoru.
33
5. Pokud máte popisek připraven i vybrán a nechcete jej už nijak měnit, klikněte na VypálitI a vypalte na disk
připravenou kompilaci. Pokud chcete ještě popisek upravit, klikněte na Upravit.
6. Zobrazí se průběh vypalování a po jeho dokončení Vás systém požádá o otočení disku v mechanice, aby se
na jeho horní stranu mohl vypálit připravený popisek.
7. Zobrazí se průběh vypalování popisku a nakonec informace o úspěšném vypálení popisku a kompilace.
 
Antivirový program
K maloobchodní verzi Nero Burning ROM je k dispozici Virus Checker, který je vhodné z bezpečnostních důvodů
používat. Tento antivirový program zkontroluje data pro vypálení, aby bylo jisté, že neobsahují žádné zavirované
soubory.
Update antivirového programu provedete přes internet. Doporučujeme provádět aktualizaci pravidelně.
1. Připojte se k internetu.
2. Spusťte Nero Burning ROM.
3. Vyberte Nápověda Aktualizovat antivirový program.
4. Pokud jste již k internetu připojeni, klikněte v následujícím dialogovém okně na OK. Začne stahování doplňků
k antivirovému programu.
5. Po dokončení stahování, klikněte na OK.
34
Problémy a jejich řešení
Jak se vyhnout chybám při podtečení bufferu (tj. vyrovnávací paměti) ?
- Pravidelně defragmentujte Váš počítač.
- Během vypalování zavřete všechny další programy. To platí především pro programy, které vyžadují velké
množství volné paměti počítače. Například některé antivirové programy pracují v pozadí a zkoumají každou
otevřenou složku. Mnohem lepší je v tomto případě využit antivirového programu přímo pro Burning ROM
Virus Checker.
- Pokud používáte notebook, zkontrolujte, jestli jsou vypnuty všechny prvky šetřící energii (například automatické
vypnutí hard disku, snížení rychlosti procesoru apod.). Pokud by během vypalování došlo k vypnutí notebooku,
proces by samozřejmě nemohl být úspěšně dokončen.
- Před samotným vypalováním proveďte zjišťování maximální rychlosti vypalování a simulaci.
- Můžete zvolit nižší rychlost vypalování. Ačkoliv bude poté proces vypalování trvat déle, je zároveň
bezpečnější.
- Pokud se chystáte koupit novou vypalovačku, vyberte takovou, která má ochranu proti podtečení bufferu.
- Zkuste použít jiná media pro vypalování. Ta, která používáte, nemusí být kompatibilní s Vaší vypalovačkou.
- Aktualizujte firmware verzi Vaší vypalovačky (naleznete na oficiálních stránkách výrobce).
- Zkontrolujte jestli je vypalovačka a kabely v pořádku. V případě, že ne, kontaktujte autorizovaný servis.
Od nainstalování Nero Burning ROM se Váš počítač chová nepředvídatelně ?
- Pokud máte nainstalován navíc i jiný software pro vypalování než Nero Burning ROM, může docházet ke
komplikacím s mechanikou. Pro tyto případy nabízí Nero AG spouštěcí menu pro uživatele Windows 98, kde
si můžete vybrat se kterým softwarem chcete pracovat. Toto menu stáhnete na internetové adrese http://www.
nero.com/en/download.htm.
- Problémy mohou být způsobeny zastaralým WinASPI.
- Mnoho starších IDE mechanik nebývá kompatibilní s vypalovacími programy.
Co znamenají chybová hlášení, která se objeví během vypalování ?
Buffer underrun, Write error, padding blocks added nebo Dummy blocks added a někdy také Logical block out
of range: Vyrovnávací paměť, kde jsou připravena data k pálení je zaplněná, tzn. že žádná data nebyla odeslána do
vypalovačky. Zkuste snížit rychlost vypalování a zkontrolujte jestli Váš počítač (notebook) pracuje plnou rychlostí.
Queueing failed, Wait queue failed, Reset occurred nebo zamrznutí počítače s ATAPI: často se jedná o problém
v komunikaci mezi adapterem a vypalovačkou. S SCSI / BICS zařízením můžete zkusit snížit rychlost vypalování adaptéru
tím, že vypnete možnost Sync Negotiation a snížíte rychlost přenosu na polovinu. Může pomoci také aktualizace softwaru
mechaniky pro SCSI adaptér (Miniport a WinASPI). Druhým důvodem takovýchto chybových hlášení je nesprávně nebo
ne příliš ideální nastavení ATAPI, nebo zařízení není nejlépe zapojeno k IDE sběrnici. Dejte vypalovačce její vlastní IDE
sběrnici (v nabídce jsou normálně dvě).
Cannot recover from PMA, Cannot recover from calibration area, Focus or tracking error, Laser adjustment
error, Monitor ATIP error, Power calibration error, Write append error, Write emergency occurred, Spindle
servo failure nebo OPC execution error: Tato chybová hlášení odkazují na nespecifikovaný problém s hardwarem
vypalovačky, který nemá žádný očividný důvod. Aktualizujte firmware, zvolte jiný prázdný disk pro vypalování nebo si
nechte vypalovačku zkontrolovat v autorizovaném servisu a případně opravit.
Servo error, Track following error, Mechanical positioning error: Chyba hardwaru, případně je potřeba aktualizovat
firmware.
 

 

 
  © PS Media s.r.o.  -